eXTReMe Tracker
 

Erikslunds stuteri

Shetlandsponny
Värmland

Start * Stuteriet * Hingst * Ston * Föl * Hundarna * Galleri * Aktuellt * Valpar

Annelunds Garcia RS 4360Stamtavla

F- 97
Stickelhårig svart

Garcia har erhållit avelsdilpom med 99897=42p och ringetta. Hon stamboksfördes som 5-åring med 99888=42p. Garcia höjdes till ELIT 2013 på sex avkommor och 170 avkommepoäng. Garcia är visad på utställning med 42p som bästa resultat, hon är tilldelad Such och har erhållit titlarna ungstochampion, champion sto samt BIR.

Garcias far, Plutus v. Dorpzicht RS 220, är Elit-premierad och har bl.a. lämnat hingstarna Almnäs Baron RS 262 och Hagdala Linus RS 379. Plutus är flerfaldig BIS-vinnare och har som mest gått 44p.

Garcias mor, Gacell RS 1007, är Elit-premierad och har förutom ett flertal diplomdöttrar även lämnat hingsten Annelunds Gasso RS 206. Gacell är helsyster till Elit-hingsten Garvis RS 157 som är far till bl.a. Annelunds Doc RS 211.

Garcias morfar, Bartje v. Bergharen RS 97, lämnade 8 godkända hingstar bl.a. Elit-hingsten Botvid RS 160.

Garcia har lämnat 6 avkommer hittills. Hennes förstfödda är den godkända hingsten Erikslunds Garant RS 455 (Garcia blev den tredje i rakt led på mödernet att lämna godkänd hingst). Nummer 2 Erikslunds Garbo, nummer 3 Erikslunds Garconne, nummer 4 Tombo Luci har erhållit diplom som    3-åringar. Nummer 5 Erikslunds Dolce erhöll 38 poäng och klass I på hingstpremieringen som         2-åring. Nummer 6 Erikslunds Garfunkel erhöll 40p och championföl samt fölmönstrades med 40p.

Erikslunds Garconne RS 6448

 - utlånad som rid- och sällskapsponny.


Stamtavla

F-06
Fx, vhip

Smulan, som hon kallas, är ur sin fars, Atlas af Sörtå RS 418, tredje årskull.Atlas har själv en BIM-titel och är Such. Smulans farfar, Kasper RS 336, är Elit-premierad och har lämnat bl.a. de godkända hingstarna Hector af Sörtå RS 399 och JR Orlando RS 489. Smulans farmors mor är elitstoet Filly RS 3112.

Smulans mor, Annelunds Garcia RS 4360, har diplom och Such. Hon har även lämnat godkänd hingst. För mer information se på Garcias sida.

Smulan har erhållit diplom som treåring och är guldbelönad med upp till 42 poäng. Hon är tilldelad SUCH och titlarna unghästchampion, stochampion, BIR och reserv Best in Show.

Smulan har två avkommor.  Miss Emma född 2011 visad som ettåring med 38 poäng och Erikslunds Je táime född 2012 visad som föl och unghäst med 41 poäng samt championföl- och championungstotitlar. 

 

Erikslunds Xantippa

Stamtavla

F- 09

Fux, vhip

Tippi, som hon kallas, är efter stuteriets egna hingst Erikslunds Garant RS 455, se hingstsidan, och undan Sörbys Xia RS 5582, se ovan.

Tipii erhöll som treåring diplom och var ringetta med 88898=41p.

Tippi är guldbelönad som ett-,två- och treåring med 42 poäng som mest. Hon har erhållit titeln ungstochampion.

ERIKSLUNDS JE T'AIME

Foto: Annette Sihlberg

Stamtavla

F-12

Fux, vhip

Amie är efter Wilfred v.d. Zandhoeve RS 555 som är guldbelönad och erhållit titeln SUCH. Wilfred är efter den mycket välrenommerade holländska hingsten Friso v. Heuvelshof och kroon preferent stoet Anke v.st. Brammelo RS 6393 som avelvärderats i Sverige med 42 poäng vid 24 års ålder.

Amie är undan stuteriets egna sto Erikslunds Garconne RS 6448, se ovan.

Amie är visad vid fem tillfällen och har vid alla tillfällen guldbelönats samt erhållit Championtitel. Hon har vid ett års ålder erhållit 3x championföl och 2x championungstotitel.

 

Copyright © erikslundstuteri.se